Klanttevredenheid

Algemeen


Hoe bent u met ons kantoor in contact gekomen?

 via een verwijzing door een relatie via internet via het Telefoonboek / de Gouden Gids via het Juridisch Loket anders, namelijk:Wie heeft uw zaak behandeld?

 mr. M. de Klerk mr. S. Rozemeijer mr. S.N. van der Wal mr. M.L. Winters

Op welk rechtsgebied had uw zaak betrekking?

 mediation echtscheiding overige personen- en familierecht strafrecht faillissement/WSNP arbeidsrecht anders, namelijkHoe zijn/worden onze rekeningen betaald?

 door de onderneming waar u werkzaam bent door uzelf via particuliere rechtsbijstandverzekering grotendeels gesubsidieerd, met eigen bijdrage van de Raad voor Rechtsbijstand anders, namelijk:kantoor


Bij de volgende stellingen aanvinken wat van toepassing is

Het kantoor is telefonisch goed bereikbaar

 Volstrekt mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Volstrekt niet mee eens n.v.t / geen mening

De medewerkers hebben voldoende kennis om uw telefonische vragen te beantwoorden

 Volstrekt mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Volstrekt niet mee eens n.v.t / geen mening

Uw advocaat belt u tijdig terug/laat u tijdig terugbellen

 Volstrekt mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Volstrekt niet mee eens n.v.t / geen mening

Het personeel op het kantoor is vriendelijk en correct

 Volstrekt mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Volstrekt niet mee eens n.v.t / geen mening

Indien uw advocaat niet bereikbaar is wordt u naar tevredenheid te woord gestaan

 Volstrekt mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Volstrekt niet mee eens n.v.t / geen mening

De bijstand


Het intakegesprek met uw advocaat was duidelijk en volledig

 Volstrekt mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Volstrekt niet mee eens n.v.t / geen mening

Tijdens het intakegesprek ben u goed geïnformeerd omtrent de financiële afhandeling

 Volstrekt mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Volstrekt niet mee eens n.v.t / geen mening

Er is u in het intakegesprek informatie verschaft over de mogelijkheden van gefinancierde rechtsbijstand

 Volstrekt mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Volstrekt niet mee eens n.v.t / geen mening

De opdrachtbevestiging die u heeft ontvangen is duidelijk en correct.

 Volstrekt mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Volstrekt niet mee eens n.v.t / geen mening

Uw advocaat neemt voldoende tijd voor u

 Volstrekt mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Volstrekt niet mee eens n.v.t / geen mening

Uw advocaat houdt u goed op de hoogte van de voortgang van uw zaak.

 Volstrekt mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Volstrekt niet mee eens n.v.t / geen mening

Uw advocaat komt gemaakte afspraken na

 Volstrekt mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Volstrekt niet mee eens n.v.t / geen mening

Uw advocaat is deskundig in het desbetreffende rechtsgebied

 Volstrekt mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Volstrekt niet mee eens n.v.t / geen mening

Uw advocaat spreek begrijpelijk Nederlands

 Volstrekt mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Volstrekt niet mee eens n.v.t / geen mening

Uw advocaat reageert snel op ontwikkelingen in uw zaak

 Volstrekt mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Volstrekt niet mee eens n.v.t / geen mening

Schriftelijke correspondentie


De schriftelijke correspondentie verloopt snel

 Volstrekt mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Volstrekt niet mee eens n.v.t / geen mening

De rekeningen die worden verstuurd zijn duidelijk

 Volstrekt mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Volstrekt niet mee eens n.v.t / geen mening

De schriftelijke informatie die wordt verstrekt is goed te begrijpen

 Volstrekt mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Volstrekt niet mee eens n.v.t / geen mening

U bent tevreden over de informatie die u over uw zaak ontvangt

 Volstrekt mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Volstrekt niet mee eens n.v.t / geen mening

Afsluiting


Na afsluiting van de zaak heeft u een dossierafsluitingsbrief ontvangen waarin duidelijk werd vermeld wat er met uw gegevens gebeurt

 Volstrekt mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Volstrekt niet mee eens n.v.t / geen mening

Algemene tevredenheid


Uw belangen worden goed behartigd

 Volstrekt mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Volstrekt niet mee eens n.v.t / geen mening

De kwaliteit van de geboden rechtshulp staat in goede verhouding tot de prijs

 Volstrekt mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Volstrekt niet mee eens n.v.t / geen mening

U beveelt ons aan bij uw relaties

 Volstrekt mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Volstrekt niet mee eens n.v.t / geen mening

Onderstaande ruimte kunt u gebruiken voor eventuele toelichting op uw antwoorden en overige opmerkingen en aanvullingen.

Opmerkingen

Uw email (verplicht)

Please leave this field empty.